शनिवार, 28 अगस्त 2021

कउनो खरपतवार बना ले

छत्‍तरपाल साहू

कउनो खरपतवार बना ले 

या फेर गर के हार बना ले।

नाता - रिस्ता नाजुक होथे,
जोड़े बर तैं तार बना ले।

मझधार मा कभू झन बूड़े
खेवइया डोंगहार बना ले।

दूइ ठन अभी हाथ हमर हे,
अब तो ओला चार बना ले।

मन के मइल ल सफा करे बर,
मोला तैं उजियार बना ले।

तोर मया मा मातँव मैं हर,
अइसन तैं मतवार बना ले।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें